Od roku 1982 se tvořila skupina děvčat zaměřená na sportovní gymnastiku. Pod vedením Jitky Kalašové (Holcové) se scházelo pět děvčat třikrát týdně. Tato skupina byla součástí odboru ZRTV při TJ RZ Dobříš. Předsedkyní byla paní Naďa Kubínová, která rozvoj tohoto sportu velmi podporovala. Děvčata nacvičovala povinné sestavy,vystupovala na akademiích, konferencích. V září 1983 pořádá oddíl poprvé nábor děvčat do oddílu sportovní gymnastiky. Utvořilo se družstvo začátečnic pod vedením Hany Kajgrové, Jiřiny Kubečkové a Mirky Kudějové. Děvčata absolvovala každý rok několik závodů nevyjímaje Krajské přebory. V roce 1991 jsme již fungovali jako samostatný oddíl SG TJ RZ Dobříš, kde jsme členy až do dnes. A do roku 1997 se počet členů sportovní gymnastiky zvýšil na počet 40 cvičenek. V roce 1988 se poprvé uskutečnil Letní výcvikový tábor sportovní gymnastiky, a to v Abertamech. Od té doby se každé letní prázdniny konal Letní výcvikový tábor. Od roku 1995 jsme na Letní výcvikový tábor jezdili do Poděbrad, kde jsme v místní tělocvičně mohli využívat doskokovou jámu, kterou jsme v našich prostorách neměli k dispozici. V roce 2007 byla otevřena nová gymnastická tělocvična v Českých Budějovicích, kam se naše letní soustředění přesunulo.

Něco z činnosti

Naší hlavní náplní je příprava dětí a mládeže k závodní činnosti. A to 3x týdně pravidelným tréninkem. Gymnastika je sálový sport. Tréninky probíhají v tělocvičnách I. a II. Základní školy v Dobříši, kde si ale nářadí musíme pro každý trénink postavit, což nám nevyhovuje, a proto je našim cílem najít prostory, kde by nářadí mohlo stát celoročně.

Po 26 letech činnosti sportovní gymnastika ukázala, že má dostatečnou tradici a stálé příznivce i v Dobříši a jeho okolí. Své vlastní prostory by si zasloužila. Ušetřila by se spousta tréninkového času, který by trenéři mohli se svými svěřenci využít lépe, než stavěním a opětovným uklízením nářadí. S pravidelným tréninkem začínáme vždy souběžně se zahájením školního roku.

Jelikož jsme ryze ženský oddíl, naše děvčata se během tréninku připravují na přebory kraje a pohárové soutěže po celé republice.

Máme také skupinu začátečnic a děvčat, která se nechtějí věnovat závodní činnosti z různých důvodů, a pro ně pořádáme tréninky dvakrát týdně. V současné době máme tři tréninkové skupiny - Závodní skupina, Všeobecná skupina a Přípravka.
Jsme členy České gymnastické federace, kde si každým rokem obnovujeme registraci s přesným počtem našich členů. Máme tak zajištěny nejnovější informace z FIG. Což je nejvyšší mezinárodní světová organizace přes gymnastické sporty.
V ČGF máme registrované členy, závodnice, trenéry a rozhodčí s platným průkazem.

Každý rok pořádáme

  • Závody ve sportovní gymnastice za přispění města Dobříše
  • Také veřejnou akademii, kde děti předvedou především rodičům a příbuzným co nového se naučily, zacvičí si na nářadí a ukážou pódiové skladby na hudbu
  • V září pořádáme nábor dětí do skupiny Začátečníků a Všeobecné skupiny
  • Pravidelné letní soustředění již 20 let
  • Mikulášské hry pro členy oddílu a rodinné příslušníky
  • Za dalšími závody vyjíždíme do ostatních měst ČR

Naším oddílem již prošlo mnoho dívek, které třeba nezůstaly u gymnastiky, ale našly si další sport, třeba aerobik, cyklistiku, skoky do vody, atletiku, tancování, volejbal.

Protože náš sport je velmi důkladný na všestrannost, připravuje a rozvíjí osobnost každého mladšího i staršího dítěte. Důležité je, že u sportu zůstaly, a nepotloukají se bezmyšlenkovitě po dobříšských ulicích a netropí lumpárny, což můžeme sledovat u dětí, které nemají žádné vyplnění volného času. Buď z důvodu, že na to rodina nemá finance, nebo je rodiče ke sportu nevedou.