Za podpory našeho města Dobříš z dotačního fondu.  

Znak města
 
 
                     13. ročník 

Gymnastického dobříšského čtyřboje - dvojic                          

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel: Gymnastika Dobříš, z. s.

Činovníci: ředitel závodu: Jitka Holcová

IT podpora: Mgr. Daniel Hošek

Počtářská komise: Tereza Plasová

Jednatel závodu: Hana Hošková

Řazení sledů: Roman Baudis


Datum konání: 10. 4. 2022 (neděle)

Místo konání: Sokolovna - Tělocvičná jednota Sokol Dobříš, Mírové náměstí 77, Dobříš

Přihlášky: zasílejte do 31. 3. 2022 na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pro přihlášky použijte přiložený formulář. Po potvrzení přijetí přihlášky zašlete na email též hudební doprovod na prostná.


Podmínka: včas zaslaná přihláška (po termínu lze jen výměna jména v kategorii)

Každý zúčastněný oddíl zajistí rozhodčí pro celý závod, při přihlášení více než 2 dvojic v jedné kategorii zajistí rozhodčí 2 – jména uvést v přihlášce

(při nedodržení této podmínky bude vybírána pokuta 1000,-Kč).

Omezení: V závodu nesmí startovat závodníci/ce, kteří jsou nebo byli registrovaní v ČGF nebo ČOS v roce 2021 a 2022. Závodnice smí startovat jen v jedné dvojici a v jedné kategorii. Hostování povoleno.


Časový rozvrh: tělocvična otevřena od 8 h, porada rozhodčích v 8,30 h. Blíže po zpracování přihlášek


Startovné: 150 Kč za závodníka (300 Kč za dvojici)


Technické informace vám zodpoví Jitka Holcová na tel.: 777 145 603

Zdravotní dozor: MUDr. Hošková


Technická ustanovení:

Ženské složky ve všech kategoriích jsou hodnoceny dle pravidel sportovní gymnastiky vydaných komisí všeobecné gymnastiky MR ČASPV k 1. lednu 2018 (Pravidla VG ženy 180205). Včetně všech dodatků zveřejněných na webu ČASPV.

Prostná: bude použit nafukovací (10 cm vysoký, 140 cm široký, 12 m dlouhý) airtrack, pokrytý tenkým kobercem. 

Kladina: nízká kl. - dlouhá 4,5 m, vysoká kl. – 110 cm, seskok pouze na jedné straně.

Přeskok: rozběh max. 14 m, pro kategorie starších žákyň, dorostenek a žen bude k dispozici bedna 112 cm nebo molitanový stůl (110 cm pro SŽ III, 120 cm pro SŽ IV a DoŽ)

Závodnice ve všech kategoriích soutěží ve volných sestavách, platných od 1. 2. 2018 (včetně všech dodatků zveřejněných na webu ČASPV) a dále podle technických ustanovení a propozic tohoto rozpisu.


Nejmladší děti v jednotlivcích: chlapci a dívky dohromady závodí ve trojboji (lavička, prostná, přeskok) dle tohoto rozpisu

Ostatní kategorie závodí jako gymnastické dvojice ve čtyřboji (přeskok, hrazda, lavička/kladina, prostná) – každá členka dvojice závodí na dvou nářadích dle svého výběru. Vybraná nářadí uveďte v přihlášce.

Při shodném umístění rozhoduje známka na hrazdě, u dětí známka na lavičce.


Závodí se v níže uvedených kategoriích:

Nejmladší děti - r. 2016 a mladší

Mladší žákyně I. - r. 2013 – 2015

Mladší žákyně II. - r. 2011 - 2012

Starší žákyně III. - r. 2009 - 2010

Starší žákyně IV. - r. 2007 - 2008

Dorostenky a ženy - r. 2006 a starší


Nejmladší děti  - r. 2016 a ml.

Lavička: minimálně 1 řada

PP - náskok, skok, rovnovážný prvek, seskok

Hodnocení: Podle pravidel sportovní gymnastiky ČASPV 2018.

Z 10 bodů, za každý vynechaný prvek srážka 1,5 bodu.

Prostná: minimálně 1 řada - projít 8 metrů, bez hudby

PP -  skok, rovnovážný prvek, obrat o 180°, akro prvek 

Hodnocení: Podle pravidel sportovní gymnastiky ČASPV 2018.

Z 10 bodů, za každý vynechaný prvek srážka 1,5 bodu.

Přeskok: 

Z rozběhu náskok na můstek a odrazem snožmo přímý skok – předpažením vzpažit zevnitř.

Z 10 bodů.


Těšíme se na Vaši účast. 

Hana Hošková 

Gymnastika Dobříš